Bibelens kong David fikk besøk av profeten Nathan med et teologisk problemstilling. Kong David ble vred og mente at mannen skulle bøte med livet og betale tilbake fire ganger så mye til den fornærmede. «Du er mannen», sa profeten Nathan. Da ble han svar skyldig. Når du leser noe i Bibelen og mener at «dette beskriver den-og-den perfekt», ser du at Den Hellige Skrift er et speil, som peker tilbake på deg også? Gud gjør ikke forskjell på folk, og det han krever av en, krever han av alle. Det er frigjørende å lære, så la deg inspirere av denne talen.