Om oss

Mens Han fremdeles talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa til ham: «Din datter er død. Bry ikke Mesteren mer!»
Men da Jesus hørte det, svarte Han og sa til ham: «Vær ikke redd, bare tro, så skal hun bli frelst.»

Luk. 8:49-50

Gjenforening av ektepar

Stiftelsen TO SKO ønsker å oppmuntre til gjenforening av ektepar, selv etter separasjon eller skilsmisse. «For ingenting er umulig for Gud!» Lukas 1,37.

TO SKO er tydelig på at gjenforening skal skje i kjærlighet og frihet. Ingen ektefeller skal tvinges, plages eller manipuleres hjem.

Gjenforeningsarbeidet TO SKO startet i Oslo 1.nov. 2003. Vi ble registrert som egen stiftelse i Brønnøysund mars 2005, en stiftelse uten profittmål. Org.nr.:987997222.

Som fundament for stiftelsens arbeid er Bibelens budskap og prinsipper om samliv, ekteskap og familieutvikling: at ekteskapet er innstiftet av Gud, en pakt som ikke opphører før døden skiller ad (Rom. 7, 2-3). Dermed åpnes det ikke for gjengifte på annet grunnlag.

Framgangsmåten

Arbeidet TO SKO starter med den ene ektefellen, som ønsker å redde ekteskapet og familien, derav navnet «TO SKO» (en person har TO SKO). Den forlatte ektefellen er da villig til å «arbeide» mot gjenforening uten at den andre parten nødvendigvis er villig til det. Vi oppmuntrer til HÅP selv om det menneskelig sett ser umulig ut! Vi har tro på Guds under inn i «det umulige», og det har vi også fått erfare. Dette er ingen enkel vei, det er den smale veien. Men der er Gud med sin hjelp, sin trøst og med sine under. Denne smale veien med Gud har folket vårt gått før oss og gitt oss salmer og sanger til stor trøst i kampen:

«Velt alle dine veie og all din hjertesorg
på HAM som har i eie den hele himlens borg
Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå
Han skal og veien finne hvorpå din fot kan gå.»
(Landstad)

Ingenting er for vanskelig for Gud

Stiftelsen TO SKO ønsker å oppmuntre til tro på en stor Gud som kan gjøre under! En Gud som kan gjenforene ektefeller selv etter separasjon og skilsmisse!

Jer.32:17 «Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. INGEN TING er for vanskelig for deg.»

Jer.32:27 «Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle NOEN TING være for vanskelig for meg?»

Nettverk

Det er ikke noe direkte medlemsskap i TO SKO. Vi er en stiftelse og ikke en organisasjon. Arbeidet vårt er først og fremst BØNN – vi ønsker å oppmuntre til tro på Bibelens store Gud og å snu skilsmissetrenden ved å spre rykter om gjenforening. Vi står sammen i bønn for våre og andres ekteskap selv om vi ikke bor på samme sted! Hver tirsdag sendes det ut SMS, i forkant av bønn- og fastedagene som er hver onsdag. Ellers sendes det ut SMS med oppmuntringer, viktig info eller gladmeldinger om f.eks. ektepar som er gjenforent. I løpet av året arrangeres bønnedager og konferanser/weekender på forskjellige steder. Det finnes også noen små, lokale bønnegrupper, kontakt leder om du vil vite mer om de (se «kontakt»). Nyhetsbrev via e-post eller vanlig post sendes om ønskelig.

Har dere ikke lest at Han som gjorde dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og kvinne
og sa: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme»?
Så er de ikke lenger to, men ett legeme. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.

Mat. 19:5-6

TO SKOs oppgave

Der er ikke TO SKOs oppgave å diktere hva mennesker skal gjøre, men TO SKO vil belyse, utdype og forklare hva Bibelen sier i forhold til ekteskap, skilsmisse og gjengifte.

Det er den enkeltes ansvar ovenfor Gud å handle ut ifra hva Guds Ord sier.

Vold i ekteskap

Vi får spørsmål om hvordan vi stiller oss til de ekteskap der den ene parten utøver vold og trusler slik at det er fare for liv og helse for ektefellen og evt. barn. Stiftelsen TO SKO står for Bibelens klare ord om at ektepakten brytes kun ved døden. Vi har full forståelse for at det fins tilfeller der det ikke er forsvarlig å leve sammen med en voldelig person/psykopat. I slike tilfeller råder vi til å søke trygghet for å beskytte seg selv og barna, om nødvendig separasjon. Bibelen sier: «En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.»1.Tim. 5:8

Det er grusomt og selvsagt totalt uakseptabelt å behandle sin ektefelle / familie på en slik måte. Her burde menigheten komme inn i bildet, hvis vedk. er kristen og knyttet til en menighet (det er jo ikke alltid slik). Noen ganger er det psykiatrien som må inn, hvis en ektefelle er voldelig pga psyk.lidelse. For barn er det en ekstrem påkjenning å leve under slike forhold, de trenger trygge omgivelser og god hjelp!

Når det er sagt, så råder vi altså ikke til skilsmisse siden vi ikke ser at Bibelen åpner for det. Vi har også sett at Gud har forvandlet ektefeller som tidligere var voldelig eller psykopat. Men vi sier ikke at det er enkelt eller overser situasjoner der det er stor nød pga slike forhold. Her må det virkelig bønn til og i tillegg kyndig hjelp inn!

Jesus inviterer oss til å komme til Ham med alle våre problemer: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.»

‭‭Matteus‬ ‭11,28 Og «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud!» Luk. 18,27. Herren vil og kan hjelpe når vi vender oss til Ham!

En oppklaring av ordet «ekteskapsbrudd»

I 1978 utgaven av Bibelen i Matt.5:32 står det «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.»

Dette er en feil i oversettelse.

Det greske ordet «moy-khah’-o» som her er oversatt til «ekteskapsbrudd» og «bryter ekteskap» betyr hor og ikke ekteskapsbrudd. Denne feiltolkning fører til misforståelser og forvirring.

Det eneste som oppløser et ekteskap er døden. Ekteskap varer helt til en av ektefellene dør. Dermed er det ikke mulig å bryte et ekteskap. Hor oppløser ikke et ekteskap men kan føre til skilsmisse.

Her er en bedre oversettelsen fra 1988,»Bibelen Den Hellige Skrift»:

Mat.5:32 Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.

Ta kontakt

Er du separert, fraskilt eller har du et vanskelig ekteskap og ønsker forbønn og noen å be sammen med, så ta kontakt!

Epost

post@tosko.no

Mobil

95 03 53 61