Med Bibelen som rettesnor viser Kleiveland hva en tankebygning er, og hvordan en rekke med ikke-korrekt kunnskap om Gud, satt i system, som til sammen utgjør en hel bygning, kan hindre kristne å oppnå det Gud har for deres liv. Det kan også få kristne til å feilaktig anta at det viktigste i en kristens liv er å «gjøre som man vil, så lenge man er lykkelig.