I denne undervisningen får du en komplett innføring i hva Romerbrevet 7 betyr for synet på ekteskapets ubrytelighet, og hvorfor det er viktig å skjønne hvorfor den jødiske trolovelsesfasen – som Maria og Josef gjennomgikk før de ble viet – er en «game changer» for Vestens kristnes forståelse av ekteskapets hellighet.