Om Bibelens budskap om at et korrekt inngått ekteskap mellom to personer av ulikt kjønn er gyldig så lenge de begge er i live, så må dette få praktiske konsekvenser for folks liv. Men i det 21. århundret – hvordan kan vi løse de eventuelle problemene som allerede har oppstått i kristne sammenhenger. I del tre av undervisningen om ekteskap, tar vi for oss flere av disse.