Når kristne i det 21. århundret får høre at Bibelens enstemmige syn på ekteskapet er at det er livslangt, og gjelder for to ektefeller som tidligere ikke har vært gift, så får de alltid en rekke spørsmål i hodet. I del to av serien om ekteskap tar vi for oss forskjellige innvendinger til dette synet, og gir bibelske svar på hvorfor det holder vann.