Hva sier Bibelen egentlig om ekteskap? Er Bibelen uenig med seg selv, eller er holdningen som Bibelen utviser om ekteskap, oldtidens meninger, som ikke har noe betydning for det 21. århundret? I første del av en serie på tre tar Øyvind Kleiveland for seg Bibelens enstemmige holdning til ekteskapet som en livslang pakt.