Kristne som skjønner at Yahweh, de kristnes Gud, er en god Gud, har større forståelse for at Han legger retningslinjer for våre liv – for å beskytte oss. Gud er ikke en sint Gud som skal gjøre det verst mulig for sine barn. Nei, Gud elsker sine barn, for Han er Kjærlighet, sier 1. Johannes 4:8. Gud vet best, Han elsker mest og Han vil oss det beste. Det er grunnlaget for å forstå hvorfor Gud befaler sine barn om å holde Hans befalinger, også Hans befalinger omkring ekteskapet. Noen ganger kan ekteskapet virke som onde dager, men Gud vet best.