– I mange umodne kristnes liv er det dette prinsippet som gjelder: Jeg bestemmer hva Jesus skal bestemme, forteller praksisleder ved NLA, Geir Otto Holmås i denne videoen. Han vil at kristne skal spørre seg om det er det den beste veien å leve kristenlivet.

Geir Otto Holmås fortsetter i denne talen undervisningen om hvor viktig lydighet er i en kristens liv.
Og ikke enhver stemme som hevdes å være fra Jesus, er fra Ham.

– Jesus snakker om at gleden kan bli fullkommen, i forbindelse med lydighet, i å holde hans ord, forteller Holmås.
– Om vi skal gjenkjenne Jesus ekte stemme, må vi vite hva som er fra Bibelen.

Hør den oppmuntrende del to av Geir Otto Holmås´ tale om lydighet.