Den sterke historien om Aggie, barn av de svenske misjonærene David og Svea Flood, og hva som skjedde i deres liv, er et virkelig bevis på Guds trofasthet. Aggie Hurst ble etterlatt hos misjonærer i Afrika da moren døde 17 dager etter Aggie ble født. Faren reiste tilbake til Sverige i raseri over at Gud kunne la hans kone døde.
Dette er en «must»-video som du må få med deg, og den kommer til å styrke din overbevisning om at Gud har full kontroll, og at Han vet nøyaktig hva du går gjennom. Det er mulig å lese enda mer detaljert om historien deres her (på engelsk).