I denne videoen tar Joseph Webb for seg hvorfor det er viktig å sette seg inn i hva de første kirkefedrene mente om ekteskap, skilsmisse og gjengifte, og hvorfor vi gjør lurt i å følge deres eksempel. Ellers står vi i fare for å ta fryktelig feil i forhold til Bibelens forkynnelse om ekteskapet som en livslang pakt. Hør på denne solide undervisningen omkring vitnesbyrdets kraft og betydningen av å ha korrekt kunnskap.