– Jo mer fremoverlent vi er for Guds rike, jo større er faren for at vi kommer til å fortrenge Den Hellige Ånd, for Han er ingen idealist, sier Geir Otto Holmås.
Geir Otto Holmås, som til daglig er praksisleder ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate snakker i denne første av to taler om hvorfor det er viktig å komme bort fra det svulstige og idealiserte bildet av livet som kristen, og komme tilbake til det kristenlivet faktisk er. Holmås snakker om å gå rett imot samfunnsordninger som fremmes idag.

Mange foretrekker likevel den idealistiske veien, for den er ofte lettest. Og det er en vei man kan gå, uten å ta oppgjør med seg selv.
– Gud ber oss egentlig om en ting: Lydighet. Å gjøre som Han ber oss om.
Hør første del av Geir Otto Holmås og bli inspirert i hverdagen som en kristen.