TO SKO er veldig takknemlig over å kunne fortsette denne serien med Dr. Joseph Webb, hvor han underviser om ekteskap, skilsmisse og gjengifte. Denne gangen (del 2) tar han for seg om Gud anerkjenner alle ekteskap, eller om Gud bare anerkjenner et ekteskap etter at man har blitt kristen. Hvilke følger vil synet på dette ha for hele samfunnet, for teologien og ikke minst vårt syn på ekteskapet som en kristen institusjon.
I tillegg snakker han om lidelse blant de kristne, og hva dette innebærer.