Øyvind Kleiveland, «Ekteskapets hellighet.» Stavanger 20.02.15.