Okt. 2015, gladmelding på sms:»Min mann kom tilbake til Gud i dag😄jeg har flagget slik at makter og myndigheter skal se at de har tapt!!!  På stranden skrev jeg et hjerte med våre navn slik at han som er ute for å stjele skulle se hvem som hører sammen! Frelse er første steget på veien til gjenforening. ♥️ Gud er god og har full kontroll!»

  • «Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.»
    Ordspr.23,18.

En gjenforent dame sender sin oppmuntring: Dette vil jeg gi til deg som venter på Herren – i 2.Mos.14,14 står det: «HERREN SKAL STRIDE FOR DERE, OG DERE SKAL VÆRE STILLE». Det er ikke så lett dette. Vi vil gjerne hjelpe Gud, men Han sier igjen: «Hold deg nå i ro, mitt barn.» Du med det urolige hjerte og spente sinn: SLAPP AV. HAR GUD TATT SEG AV DIN SAK, SÅ ARBEIDER HAN PÅ DEN. Han hviler ikke før Han får din sak avgjort. Men du må vente på Ham. Gud har en løsning i sine hender, som blir en stor overraskelse for deg. Men Han ordner det på SIN måte, for Hans tanker er høyere enn våre tanker. Så la oss MINNE HERREN OM HANS LØFTER i bønn og tro. I Salme 37 vers 7 står det: «VÆR STILLE FOR HERREN OG VENT PÅ HAM!» Og så i vers 4: «GLED DEG I HERREN, SÅ SKAL HAN GI DEG HVA DITT HJERTE ATTRÅR.» Hans løfter holder! Hilsen meg

Sms sendt ut i mars 2013: Gladmelding til deg m TO SKO! Halleluja 🙂 Par nr.50 er gjenforenet!!!!! Videresender: «Jeg er en TO SKO dame som har fått bønnesvar!!!!! Min mann har vært samboer med en skilt kvinne i flere år. Jeg fikk nød for henne og barna da jeg hørte at barna hennes hadde problemer fordi foreldrene var skilt. I stedet for å se henne som en fiende som hadde tatt min mann fra meg, kunne jeg be om at hun og mannen hennes skulle bli gjenforenet. De er ikke personlig kristne så vidt jeg vet…Men Gud er nådig. Jeg har fått bønnesvar! Denne familien er nå gjenforent. Par nr. 50! Kanskje jeg og min mann blir nr.51? Eller noen andre vi ber for! Bar Gud vet… Vi venter mange bønnesvar over hele landet! «Takk for meldingen din! Den viser Guds omsorg og grenseløse nåde: par nr. 50 er ikke kristne og har ikke bedt selv engang! Men Gud har hørt bønnene til denne TO SKO dama som har bedt fordi hun fikk nød for barna til mannens samboer. Hun fikk høre om barnas smerte ved skilsmissen! La oss be for denne ufrelste familien, at de får se Guds store kjærlighet til dem så de blir frelst! » For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh.3,16.