Oppstart

Gjenforeningsarbeidet TO SKO startet i Oslo 1.nov. 2003. Vi ble registrert som egen stiftelse i Brønnøysund mars 2005, en stiftelse uten profittmål.

Org.nr. 987997222.

Fundament

Som fundament for stiftelsens arbeid er Bibelens budskap og prinsipper om samliv, ekteskap og familieutvikling: at ekteskapet er innstiftet av Gud, en pakt som ikke opphører før døden skiller ad (Rom. 7, 2-3). Dermed åpnes det ikke for gjengifte på annet grunnlag.