Etterhvert har det blitt mange gjenforente ektepar. Vi er veldig takknemlig til Gud fordi Han har gjort store under, men alt er ikke nødvendigvis på plass den dagen ektefellen flytter hjem.

Denne siden ønsker vi derfor skal være for de gjenforente, der de kan dele sine erfaringer og der andre kan stille spørsmål og be om råd.

Råd fra en gjenforent ektemann

En av mennene som er gjenforent med sin kone, bad oss instendig om å formidle til alle som står i tro:

Bruk tiden godt når du er alene! Er det ting i ditt eget liv som kan ha vært medvirkende til vansker i forholdet? Er det noe du må svare for? Snakk med en fortrolig kristen, sjelesørger/leder for å kunne ta tak i ting i eget liv. Be Gud vise deg hva du evt. bør gjøre for å kunne bli en bedre ektefelle den dagen din ektefelle kommer hjem! Satan er kalt for anklageren. Når han viser feil er det diffust og overveldende. Når Den Hellige Ånd setter sitt lys på oss, er det tydelig og konkret. Da må vi be om tilgivelse og be om at Den Hellige Ånd hjelper oss til å bli mer lik Jesus. «Uten helliggjørelse skal ingen se Gud.» (Hebr.12,14) Husk at du er høyt elsket av Jesus!