Øyvind Kleiveland, «Nådens opptuktende kraft.» Stavanger 21.02.15.

Øyvind Kleiveland, «Ekteskapets hellighet.» Stavanger 20.02.15.