«Vi har en allmektig Far i himmelen. Hvem får oppleve hans vidunderlige allmakt?Det gjør mennesker som tror på underet. Troen er en kraft som kan forvandle alt.

Det er imidlertid ikke en tro ut i det blå, men en tro på den levende Herre Jesus Kristus, at Han hjelper dem som stoler på Ham. Tro derfor på Gud midt i din fortvilte situasjon, og stormen vil stilne.

Tro på Ham i din angst, og du får fred. Tro- og du vil oppleve under.» MB

ett ekteskap – en gang av Ruth Silje prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

Jesu ord om skilsmisse og gjengifte, av Arne Rudvin

Ingenting annet enn sannheten

Åndelig kompass

Stå fast! Se Herrens frelse! David Wilkerson

Uten å bli svak i troen, andakt av Rosenius